Новини

Охорона праці :Складні погодні умови - снігопади, хуртовини, утворення снігового покрову , ожеледиця.

06/02/2018 г.

Головне управління Держпраці в Одеській області інформує піднаглядні суб’єкти господарювання щодо вжиття відповідних заходів для організації безпечного виконання робіт в умовах ускладненої погодної ситуації (снігопади, хуртовини, утворення снігового покрову, ожеледиці)

Нагадуємо:
- Згідно нормативно-правових актів з охорони праці, не дозволяється виконувати будівельні роботи при температурах повітря нижче 20 градусів С. 
За необхідності виконання робіт при вищевказаній температурі повітря підприємствам необхідно передбачити додаткові умови безпеки праці (пункти обігріву чи пункти перепочинку з додатковим забезпеченням працюючих питною водою), які повинні бути прописані у проекті виконання робіт або в іншій проектній документації (технологічних картах, регламентах тощо). 
- Не дозволяється також переміщення вантажів з високою парусністю баштовими кранами при швидкості вітру більш 10 метрів за секунду, виконання робіт вантажопідіймальними кранами при низькій видимості: наприклад, в туман або сильний сніг тощо;
Треба відзначити, що при опадах у вигляді дощу, снігу на не дозволяється виконувати роботи на верстатах заготівельних ділянок, на електрозварювальному обладнанні без улаштування навісів з негорючих матеріалів;
- при отриманні відповідної інформації щодо очікування несприятливих погодних умов від органів місцевого самоврядування керівники підприємств повинні негайно сповістити робітників, забезпечити їх додатковим спецодягом, спецвзуттям та вжити відповідних заходів щодо припинення виконання робіт на відкритому повітрі, на висоті, забезпечити баштові крани на рейкових коліях протиугінними пристроями;
- За необхідності виконання робіт при вищевказаній температурі повітря підприємствам необхідно передбачити додаткові умови безпеки праці (пункти обігріву чи пункти перепочинку з додатковим забезпеченням працюючих питною водою), які повинні бути прописані у проекті виконання робіт або в іншій проектній документації (технологічних картах, регламентах тощо);
-Для попередження можливого переохолодження працюючих в холодний перiод у примiщеннях, де на робочих мiсцях мiкроклiматичнi умови нижче допустимих величин (ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»), влаштовують повiтрянi або повiтряно-тепловi завiси бiля ворiт, технологiчних та iнших отворiв у зовнiшнiх стiнах, а також тамбури-шлюзи:
- видiляють спецiальнi мiсця для обiгрiву, встановлюють засоби для швидкого та ефективного обiгрiвання верхнiх i нижнiх кiнцiвок (локальний променево-контактний обiгрiв i т. iн.);
- встановлюють внутрiшньозмiнний режим працi та вiдпочинку, що передбачає можливiсть перерв для обiгрiву;
- забезпечують працюючих засобами iндивiдуального захисту (одяг, взуття, рукавиці).

Сектор взаємодії зі ЗМІ

 

Фахівці Головного управління роз’яснюють керівникам будівельних підприємств необхідність додержання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

02/02/2018 г.
        Будівельні підприємства — сфера робіт  підвищеної небезпеки. Тому фахівців Головного управління турбує стан охорони праці підприємств цієї галузі. Вони звернулись до керівників будівельних підприємств з листом «Про додержання мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках та ДБН А.3.2-2-2009».
 
Одним із основних нормативно-правових документів, які регулюють вимоги з безпеки праці під час виконання будівельно-монтажних робіт та на підставі яких здійснює наглядову діяльність Головне управління Держпраці в Одеській області, є
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» та Державні будівельні норми України  «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». 
       Мінімальні вимоги розроблено на основі Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Цей документ встановлює загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт. 
Мінімальні вимоги регламентують «Організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику» та наступні вимоги до генеральних підрядників або підрядників:
     1.Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, тоді замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.
    2. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві”.
    3. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці  попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог  в одному із таких випадків:
-якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
-якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.
Важливим нововведенням Мінімальних вимог є визначення обов’язків з охорони праці для замовника будівництва, які він має виконати або доручити їхнє виконання керівнику будівництва.
    4. Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.
    5. Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.
 
   Відповідно до п. 4.2. ДБН А.3.2-2-2009 під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об'єкта території. Так, Мімімальні вимоги встановлюють вимоги, що стосуються навчання залучених до будівництва фізичних осіб, застосування ЗІЗ, використання справного інструмента, обладнання, дотримання працівниками вимог з охорони праці, зазначених у плані, тощо. А це означає, що ухвалення Мімімальних вимог є важливим кроком до забезпечення соціального захисту таких осіб.
Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації - проектах організації будівництва - ПОБ, проектах виконання робіт – ПВР.
Згідно п. 4.6 ДБН А.3.2-2-2009 Замовник за 30 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов'язаний повідомити територіальний орган Держпраці про дату початку робіт, а керівник генеральної підрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний актом комісії повідомити про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва. 
Відповідно до п. 6.6.27, проекти організації будівництва (ПОБ) підлягають погодженню з органами Держпраці.
   
    Головне управління нагадує керівникам підприємств про необхідність навчання та перевірки знань постійно-діючої комісії підприємства, керівникам структурних підрозділів — про необхідність дотримуватись Мінімальних вимог та приведенням документації з охорони праці відповідно вимогам законодавства.
Сектор взаємодії зі ЗМІ 

Колектив ПАТ «Одеський припортовий завод» став кращим передплатником журналу «Охорона праці» за 2017 рік

02/02/2018 г.

Напередодні новорічних свят у редакції журналу «Охорона праці» було розіграно призи серед читачів, які передплатили видання у період з 1 листопада по 4 грудня 2017 року.
Головний приз — планшет нового зразку — виграв колектив ПАТ «Одеський припортовий завод», один із постійних передплатників журналу, багаторічний друг колективу видання.
02-02-18.jpg
 
Вчора перший заступник начальника Головного управління Держпраці в Одеській області Микола Калайда та власний кореспондент журналу Сергій Колесник під час зустрічі з керівництвом підприємства урочисто вручили кращим передплатникам періодичного видання приз та Почесну грамоту від журналу «Охорона праці». 
02.02-2.jpg
 
У зустрічі також брали участь  начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Владислав Трофімов, помічник директора з питань охорони праці ПАТ «Одеський припортовий завод» Олександр Шамарін і головний інженер підприємства Сергій Журавльов.
02.02-3.jpg
 
Під час зустрічі було зазначено, що колектив ПАТ «Одеський припортовий завод», підприємство з давніми почесними традиціями, і надалі буде підтримувати тісний зв’язок із журналом «Охорона праці».
02.02-4.jpg
 

Сектор взаємодії зі ЗМІ


 

Запрошуємо співрозмовників до телефонної «Прямої лінії», яку ведуть фахівці Головного управління

31/01/2018 г.
Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області регулярно проводять сеанси «прямої телефонної лінії» з питань трудового законодавства. Захід організовано відповідно до статті 40 Конституції України, абзацу десятого п. 1 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», згідно з наказом від 17.09.2013 № 151 «Про організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Держпраці України» для роботи із зверненнями громадян, донесення до діючих та потенційних роботодавців, працівників та інших верств населення інформації щодо положень законодавства про працю, видів відповідальності за його порушення. 
31.01-18.jpg
 
       16 січня поточного року старшим інспектором Головного управління Ігорем Сорокіним проведено черговий сеанс на тему «Мінімальна заробітна плата в 2018 році». Які ж питання цікавлять роботодавців та працівників?
Запитань було чимало. Який розмір мінімальної заробітної плати в 2018 році,  мінімальна заробітна плата – це нарахована заробітна плата, чи та, яка належить до виплати працівникові «на руки»; яким чином адміністрація державної установи повинна забезпечувати виплату мінімального розміру заробітної плати при переведенні працівників на 5 годинний робочий день; порядок запровадження неповного робочого часу в державній установі, строки попередження про такі заходи, співвідношення понять «мінімальний посадовий оклад» та «мінімальна заробітна плата»; чи потрібно здійснювати доплату до розміру мінімальної заробітної плати у разі нарахування «відпускних» у розмірі, що є меншим за розмір мінімальної заробітної плати, а також  у разі розрахунку «лікарняних» та ін..
          На «пряму лінію» телефонували працівники сільгосппідприємств, підприємці, головні бухгалтери, працівники охорони підприємств — мешканці міст Ізмаїлу, Рені, Білгорода-Дністровського, районів Суворовського, Татарбунарського, Болградського та ін..
Співрозмовником «прямої лінії»  Державної служби України з питань праці може стати кожен бажаючий.
         Анонси щодо дати, часу, теми, номерів робочих телефонів інспектора розміщуються з липня 2017 року на офіційних сайтах 9 районних державних адміністрацій, двох міських рад, Ренійської районної ради, а також в друкованих газетах, з якими співпрацює інспектор: «Співрозмовник Измаїла», «Дунаєць» Українського Дунайського пароплавства, виданнях Ренійської районної ради «Ренійський вісник», Болградської районної ради «Дружба».
Сектор взаємодії зі ЗМІ 
 

Роман Чернега: Тільки у трьох випадках штраф за порушення трудового законодавства накладається одразу

29/01/2018 г.
Під час інтерв’ю у телепрограмі «Насправді» на телеканалі Simon (м. Харків) Голова Держпраці Роман Чернега звернувся до роботодавців та наголосив на вимогах трудового законодавства. Держпраці не каральний орган і більшість роботи спрямовано на роз’яснення та попередження порушень трудового законодавства. Тільки у трьох випадках за підсумками інспекційного відвідування штраф накладається одразу, – розповідає Голова Держпраці, це – за виявленого неоформленого працівника, встановлення заборгованості із виплати заробітної плати або недотримання виплати мінімального розміру заробітної плати. Інші виявлені порушення роботодавець має можливість виправити. Роман Чернега зупинився на питаннях повноважень інспекторів праці. Особливу увагу приділив темі легального працевлаштування, зокрема, в контексті прийняття у 2017 році Пенсійної реформи. «Людина, яка не буде працювати офіційно, не буде сплачувати єдиний соціальний внесок у Пенсійний фонд, не отримає пенсію», – наголосив Голова Держпраці. Нелегальний працівник позбавлений будь-якої соціальної захищеності від держави. Адже відсутність внесків до фондів соціального страхування унеможливлює соціальний захист працівників, тому такі особи втрачають право на отримання гарантії виплати своєчасної та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу. Неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий стаж при розрахунку розміру пенсії.
Подробнее...
 

Головне управління Держпраці в Одеській області закликає мешканців дотримуватися правил газової безпеки у зв’язку з похолоданням

29/01/2018 г.
При зниженні температури повітря зростають режими роботи газовикористовуючого обладнання. Разом з тим при поривах вітру та постійних змінах атмосферного тиску різко збільшується ймовірність вибухів газоповітряної суміші внаслідок загазованості приміщень та отруєнь чадними газом.
Окрім цього, статистика свідчить, що найбільша небезпека природного газу не у його пожежовибухонебезпеці, а у тому, що при його неповному спалюванні утворюється чадний газ.
Основні вимоги щодо безпечного користування газовими приладами
Природний газ (метан) – вибухонебезпечний.

Природний газ (метан) вибухонебезпечний при його концентрації від 5 до 15% від об’єму приміщення.
Можливі витоки газу всередині приміщень: різьбові та зварні з’єднання на газопроводах, місця під’єднань їх до газового обладнання. Окрім цього, газ може самовільно витікати при неконтрольованому користуванні газовими приладами.
Основною ознакою протікання газу є різкий запах одоранту, вкрапленого в нього. Газ може витікати з шиплячим звуком.
Відчувши запах газу у приміщенні, у жодному разі НЕ МОЖНА:
– вмикати електроосвітлення;
– користуватися телефоном та електроприладами.
Як діяти? Необхідно негайно: перекрити газові крани, відкрити вікна та покинути приміщення. Після чого обов’язково зателефонувати та повідомити про витік газу аварійну газову службу за телефоном 104.
Чадний газ – тихий убивця
Ризики! Звертаємо увагу, що в разі:
самовільного перепланування приміщення;

відсутності провітрювачів у пластикових вікнах;

несправностях (засміченості чи відсутності тяги) у димових та вентиляційних каналах;
встановлення механічних витяжок у приміщеннях, де є газові прилади з відведенням димових газів у димохід

є велика небезпека того, що природний газ не згоряє повністю, а в приміщенні утворюється та накопичується чадний газ (СО), який діє на організм людини отруйно.
Симптомами отруєння чадним газом є погіршення світлової та кольорової чутливості зору, сльозотеча, сухий кашель, біль у грудині, почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, сонливість, погіршення слуху, тощо. При вищих концентраціях чадного газу відчуватиметься сильний головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, порушення дихання, судоми, втрата свідомості.
Перша допомога! При отруєнні чадним газом необхідно вивести або винести постраждалого на свіже повітря та терміново звернутися за кваліфікованою медичною допомогою за телефоном 103. Після чого послабити одяг, щоб полегшити дихання, піднести до носа тампон, змочений нашатирним спиртом, напоїти міцною кавою чи чаєм.
Для запобігання самовільного витоку газу та отруєння чадним газом необхідно:
– встановити у приміщенні сигналізатор довибухових концентрацій природного газу та виявлення мікроконцентрацій чадного газу (СО). Встановлення такого сигналізатора в парі з електромагнітним клапаном безпеки забезпечує можливість заздалегідь перекрити газопровід на вході до квартири або житлового будинку за появи мінімальних концентрацій  чадного газу в приміщенні;
– забезпечити регулярні перевірки стану газових приладів спеціалізованою сервісною службою;
– забезпечити регулярні (не рідше одного разу на рік) перевірки стану димових та вентиляційних каналів спеціалізованою організацією;
– при наявності у газифікованому приміщенні газового обладнання з відводом димових газів у димохід (двохфункційний газовий котел, газовий проточний водонагрівач) огляд та прочистку димових та вентиляційних каналів слід проводити 2 рази на рік;
– регулярно слідкувати за станом оголовків димових та вентиляційних каналів у зимовий період, з метою запобігання їх обмерзанню та руйнуванню;
– не залишати без нагляду газові прилади під час їх використання, зокрема газові плити, кухонні вогнища та кахельні газові печі;
– не встановлювати механічні витяжки у приміщеннях, де є газові прилади з відведенням димових газів у димохід.
Сектор взаємодії зі ЗМІ


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10