Новини

Фахівці Головного управління і Чорноморського ЕТЦ успішно склали екзамен з охорони праці

13/11/2017 г.
     Як уже повідомлялося на сайті Головного управління, минулого тижня на базі ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» було організовано навчання і перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб Головного управління і ДП «ЧЕТЦ».
13.11.17.jpg
 
     У навчанні і перевірці знань брали участь 32 особи — керівництво Головного управління,  начальники відділів та їх заступники, а також головні державні інспектори Головного управління— всі державні службовці, які почали працювати у Головному управлінні нещодавно.  Чергові навчання і перевірку знань пройшла також і начальник відділу ДП «ЧЕТЦ».
     Навчальний процес було організовано за 40-годинною програмою навчання згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці через ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці». 
13.11-2.jpg
 
     Після проведення курсу лекцій для посадових осіб Головного управління та Чорноморсьского ЕТЦ було організовано екзамен з питань охорони праці. Всі учасники пройшли його успішно, продемонструвавши знання законодавства з охорони праці.
Сектор взаємодії зі ЗМІ

 

 

Ліфти ОСББ «УДАЧА-11» експлуатуються з порушеннями вимог безпеки

13/11/2017 г.
     Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області провели у жовтні 2017 року планову перевірку з питань охорони праці в ОСББ «УДАЧА-11».
Під час перевірки було виявлено ряд порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки. Зокрема:
      - силами уповноваженої організації не проведено позачерговий технічний огляд трьох ліфтів з відповідними реєстраційними номерами, термін служби яких закінчився;
     - шахти ліфтів не забезпечені постійним електричним освітленням  над дахом кабіни і над підлогою приямка, навіть якщо двері шахти закриті;
     - підходи до машинних приміщень не обладнані електричним освітленням;
     - не забезпечено належне технічне обслуговування ліфтів, а саме: допущена робота ліфтів, у лебідках яких протікає мастило;
     - ліфти не обладнані двостороннім зв'язком з диспетчерським пунктом.

    За результатами перевірки Головне управління подало позов до Адміністративного суду про зупинення робіт з експлуатації ліфтів, які підлягають ОСББ «УДАЧА-11».  

Сектор взаємодії зі ЗМІ


 

Подолання незадекларованої праці:

13/11/2017 г.
Питання Кодексу Законів про працю України

ЗАПИТАННЯ: Чи можна встановити тимчасове суміщення за посадою, що обіймає працівник, який перебуває  у щорічній відпустці? 

ВІДПОВІДЬ: Відмінною особливістю суміщення професій (посад) є те, що за роботу на таких умовах обов’язково здійснюється  доплата відповідно до вимог ст. 105 КЗпП України.
За рахунок яких коштів здійснюється ця доплата? Суміщення професій (посад) ґрунтується на тому, що  суміщувана посада є в штатному розписі роботодавця, але залишається вакантною. Саме за цей рахунок за посадою утворюється економія фонду заробітної плати, яка використовується як доплата за суміщення. За відсутності вакансії встановити доплату за суміщення неможливо. 
За працівником, який перебуває у відпустці, зберігається робоче місце. Отже, посада не є вакантною (ст. 2 Закону України від 15.11.1996 р. № 504 «Про відпустки»). 
Тобто у викладеній ситуації не може бути запроваджено суміщення професій (посад). 
Як варіант, роботодавець може запровадити доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без увільнення від основної роботи (ст. 105 КЗпП). 
         Нагадаємо, що розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, визначених у колективному договорі.


Старший інспектор Головного
Управління Державної служби
України з питань праці в Одеській області                                  І. Сорокін 

Питання Кодексу Законів про працю України

09/11/2017 г.
ЗАПИТАННЯ: Як відбувається припинення трудового договору у зв'язку із закінченням строку?
ВІДПОВІДЬ :       Згідно із п. 2 та п. 3 ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), трудовий договір може укладатися:
          - або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
          - або на час виконання певної роботи.
          Відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП підставою припинення трудового договору може бути закінчення його строку.
Ця пiдстава припинення трудового договору застосовується для строкових трудових договорiв.
         Самий факт закінчення строку обумовленої роботи не припиняє трудовий договір, у разі якщо робітник продовжує працювати, а роботодавець не видає наказу про звільнення.
          Відповідно до ст. 39-1 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Крім того, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів (за винятком випадків укладення на визначений строк, установлений за погодженням сторін), вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
Припинення трудового договору пiсля закiнчення строку не вимагає заяви або будь-якого волевиявлення працiвника, котрий погодився на укладення строкового трудового договору, коли написав заяву про прийняття на роботу на умовах такого договору. Власник або уповноважений ним орган не зобов'язаний попереджати або в iнший спосiб iнформувати працiвника про майбутнє звiльнення.Але рекомендуємо попереджувати працівників про закінчення строку трудового договору з метою уникнення небажаних конфліктів.
         Строковий трудовий договір підлягає припиненню достроково за вимогою працівника у разі його хвороби або інвалідності, які заважають виконувати роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП.
          У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (ч.2 ст.3 Закону України «Про відпустки»).
     Слiд ураховувати гарантiї, передбаченi для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв ),   одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда (ч.3 ст. 184 КЗпП), за якими у разі їх звільнення пiсля закiнчення строкового трудового договору проводиться обов'язкове працевлаштування. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш нiж три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору.


Старший інспектор Головного
Управління Державної служби
України з питань праці в Одеській області                                  І. Сорокін

 

Онлайн-прийом: Роман Чернега зосередився на питанні попередження неправомірного звільнення лікарів Хмельницької облстоматполіклініки

09/11/2017 г.

       Лікарі Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки звернулися на онлайн-прийомі до Голови Держпраці Романа Чернеги зі своєю нагальною проблемою  – за їхніми словами, керівництво поліклініки має намір неправомірно звільнити їх з роботи. Також лікарі стверджують, що голова обласної профспілки жодним чином не намагається допомогти відстояти їхні права.
      Саме тому для них важливо було отримати відповідь на запитання,  чи правомірно їх звільняють за ч. 2 ст. 40 КЗпП України, якщо при прийнятті на роботу була відома освіта на підставі поданих відповідних документів про освіту?
Голова Держпраці роз’яснив, що відповідно до умов пункту 2 статті 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваний роботодавцем, зокрема, у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, які перешкоджають продовженню даної роботи.
      Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі – це об’єктивна нездатність працівника в силу кваліфікації систематично виконувати трудові обов’язки за спеціальністю, кваліфікацією (посадою), яка обумовлена трудовим договором, що об’єктивно перешкоджає належному продовженню даної роботи, за відсутності винних дій (бездіяльності) працівника у такому їх виконанні. Обставини, які вказують на вину працівника у несвоєчасному чи неналежному виконанні обов’язків без поважних причин, порушення ним трудової дисципліни, не можуть обґрунтовувати невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації та необхідність його звільнення згідно з пунктом 2 статті 40 КЗпП України.
     Однак, якщо працівник був прийнятий на роботу, не надавши документ про освіту, передбачений кваліфікаційними вимогами, він не може бути звільнений з роботи через відсутність такого документа за зазначеною статтею, тому що роботодавцю про таку невідповідність було відомо й раніше – при прийнятті працівника на роботу. Встановлення роботодавцем такої обставини за відсутності конкретних фактів неналежного виконання трудових обов`язків саме через недостатню кваліфікацію по суті є загальною оцінкою роботи працівника, що не може обґрунтовувати підставу звільнення згідно з пунктом 2 статті 40 КЗпП України.
      Роман Чернега зазначив, що Держпраці у такій ситуації на стороні працівників, та пообіцяв звернутися до керівництва професійної спілки працівників охорони здоров’я  України, аби вони могли розглянути звернення лікарів Хмельницької облстоматполіклініки у межах своїх повноважень та звернути увагу на роботу керівника обласної профспілки щодо зазначеного звернення.
        Так, після закінчення онлайн-прийому Голова Держпраці мав розмову з Вікторією Коваль – Головою професійної спілки працівників охорони здоров’я України (Переглянути Відео).

За матеріалами сайту Держпраці

 

Молоді фахівці Головного управління урочисто принесли Присягу державного службовця

08/11/2017 г.
     Кількість державних службовців Головного управління Держпраці в Одеській області поповнилась. 
     Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII  працівники управління, які влились до колективу нещодавно, пройшли конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців Головного управління Держпраці в Одеській області, де продемонстрували знання законодавства та нормативно-правової документації з охорони праці. Згідно з Законом України, вони публічно склали Присягу державного службовця.
     Сьогодні у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому їх призначено, Присягу державного службовця  виголосили:
     -Дар’я Салабутіна —головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві та котлонагляді управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки;
08.11-17.jpg
 
     -Олександр Усік — головний державний інспектор відділу нагляду в енергетиці, машинобудуванні та житлово-комунальному господарстві управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки.
08.11-2.jpg
 
     Перший заступник начальника Головного управління Микола Калайда привітав молодих фахівців із званням державного службовця.
08.11-3.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор взаємодії зі ЗМІ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10