«День Охорони праці»

11/01/2016 г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «Редакція журналу «Охоронапраці»

« 29 » вересня 2016 р. № 78/1

Положення

про VІ Всеукраїнський конкурсдитячого малюнка

«Охорона праці очима дітей»

з нагоди відзначення Дня охоронипраці в Україні у 2017 році

 

VІ Всеукраїнський конкурс дитячогомалюнка «Охорона праці очима дітей» (далі – Конкурс) проводиться з нагодивідзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році. Це свято відзначаєтьсящорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці, згідно Указу ПрезидентаУкраїни від 18 серпня 2006 року № 685/2006. Ціллю заходу є привернення увагисуспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці.

І. Мета проведення Конкурсу

1.1. Метою проведення Конкурсу є:

формування свідомої позиції молодіщодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферахсуспільного життя;акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівниківна виробничих небезпеках і ризиках;

профілактика виробничого травматизмуза допомогою наголошення на важливості формування високої культури безпекипраці та оцінювання ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;

привернення уваги суспільства донаявних проблем у сфері охорони праці;

популяризація сучасних підходів доуправління охороною праці, формування превентивної культури охорони праці;

активізація творчого потенціалу дітейі молоді, сприяння розвитку дитячої творчості;

виявлення, відбір та підтримкаталановитої молоді.

ІІ. Організація Конкурсу

2.1. Конкурс організовує і проводитьДП «Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України зпитань праці, територіальних органів Держпраці та інших підприємств, щоналежать до сфери управління Держпраці (за згодою).
2.2. Конкурс складається з двох етапів:

І етап Конкурсу: жовтень 2016 року –лютий 2017 року:

відбіркові регіональні тури;

ІІ етап Конкурсу: березень – квітень2017 року:

фінал та оголошення переможців.

ІІІ. Умови участі в Конкурсі

3.1. Учасниками Конкурсу є учні,вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема йхудожніх, позашкільних навчальних закладів, трьох вікових груп:

перша група – автори робіт віком від6 до 10 років;

друга група – автори робіт віком від11 до 14 років;

третя група – автори робіт віком від15 до 18 років.

3.2. Конкурс проводиться за напрямомхудожньої творчості – малюнок.

3.3. Конкурсні роботи мають бутивиконані за тематикою охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечноговедення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовомута ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.

3.4. Приймають лише індивідуальніоригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

3.5. Роботи, надіслані на Конкурс, нерецензують та не повертають авторам. Наданням роботи на Конкурс авторпідтверджує цілковиту згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікаціютвору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права вподальшому.

3.6. Роботи можуть бути використаніДП «Редакція журналу «Охорона праці» для виготовлення друкованих матеріалів ітиражування, Держпраці та її територіальними органами під час організаціїконференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, для реалізації наблагодійних аукціонах, транслювання на телебаченні та передачі до дитячих будинків,реабілітаційних центрів, соціальних закладів тощо.

IV. Вимоги до малюнків

4.1. Малюнки повинні відповідатитаким вимогам:

4.1.1. На Конкурс подають малюнки удовільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними,акварельними фарбами чи гуашшю.

4.1.2. Розмір роботи не має бутибільшим за формат А-2.

4.1.3. Роботи не потрібно оформлятирамкою, паспарту, наклейками тощо.

4.1.4. На зворотному боці кожноїконкурсної роботи (або як додаток до роботи) необхідно зазначити розбірливоукраїнською мовою:

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові та датународження автора;

місце проживання (повну адресу)автора, контактний телефон, електронну адрес (при наявності);

сферу діяльності батьків;

назву навчального закладу;

прізвище, ім’я, по батькові методичногокерівника.

V. Критерії оцінювання конкурснихробіт

5.1. Конкурсні роботи оцінюють затакими критеріями:

відповідність роботи тематиціконкурсу;

актуальність теми;

практичне значення;

втілення творчої ідеї та задумуавтора;

оригінальність та оформлення;

ступінь самостійності автора під часвиконання роботи.

VІ. Відбіркові регіональні туриКонкурсу (І етап)

6.1. Відбіркові тури Конкурсупроводять в областях та в місті Києві впродовж жовтня 2016 року – лютого 2017року.

6.2. До організації проведеннявідбіркових регіональних турів Конкурсу залучають керівників територіальнихорганів Держпраці за сприяння керівників підприємств, що належать до сфериуправління Держпраці (за згодою).

6.3. Конкурс проводиться за участюмісцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,регіональних представництв всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців іпідприємців, всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, робочих органівВиконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, дитячих і молодіжнихгромадських організацій, благодійних фондів, мереж та об’єднань, які працюютьіз загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, дітьми, молоддю тавчителями, а також усіма, хто опікується питаннями виховання молоді в Україні йнебайдужий до вирішення проблем у сфері охорони праці.

6.4. Конкурсні роботи для підбиттяпідсумків Конкурсу на регіональних рівнях надсилають учасники до територіальнихорганів Держпраці не пізніше 15 лютого 2017 року.

6.5. Для оцінки й відбору кращихробіт і визначення переможців відбіркових регіональних турів Конкурсуорганізовують засідання журі.

Склад журі утворюють керівникитериторіальних органів Держпраці.

До складу журі включають працівниківтериторіальних органів Держпраці, працівників підприємств, що належать до сфериуправління Держпраці, представників спілок, закладів, підприємств і організаційкультурно-мистецької сфери, представників громадських об’єднань, підприємств,установ і організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку дітей імолоді (за згодою).

6.6. Результати засідань журіоформляють відповідними протоколами, які підписують усі члени журі.

6.7. Журі не пізніше ніж 1 березня2017 року визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця. Переможців відбірковихрегіональних турів Конкурсу нагороджують відповідними дипломами, нагородами,цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масової інформації та наофіційних сайтах ДП «Редакція журналу «Охорона праці», Держпраці, їїтериторіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління Держпраці(далі – офіційні сайти). Нагородження проводить керівництво територіальнихорганів Держпраці (за згодою) із залученням спонсорів та співорганізаторівпроведення Конкурсу.

6.8. Автори робіт, які посіли І місцяна відбіркових регіональних турах Конкурсу, стають лауреатами Конкурсу.

За можливості проводять виставковуекспозицію найкращих робіт учасників, організовують їх показ на регіональномутелебаченні, у громадському транспорті, на офіційних сайтах тощо.

6.9. До 15 березня 2017 року творипереможців відбіркових регіональних турів Конкурсу, які посіли І місце у трьохвікових групах, разом із відповідними копіями протоколів журі направляютьтериторіальні органи Держпраці для участі у фіналі Конкурсу до офісу ДП«Редакція журналу «Охорона праці» на адресу: 02100, м. Київ, вул.Попудренка, 10/1. Контактний телефон: 296-82-56, 559-19-51; е-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .

6.10. Від кожного територіальногооргану Держпраці має надійти не більше ніж три художні роботи.

6.11. Роботи, які надійдуть на адресуДП «Редакція журналу «Охорона праці» самостійно, розглядати не будуть.

VІІ. Фінал Конкурсу (ІІ етап)

7.1. Проведення фіналу Конкурсуорганізовує ДП «Редакція журналу «Охорона праці» у період з 15 березня по 28квітня 2017 року.

7.2. Для визначення переможців фіналуКонкурсу не пізніше ніж 31 березня 2017 року проводять засідання журі, складякого затверджує головний редактор ДП «Редакція журналу «Охорона праці».

7.3. До складу журі (за згодою)запрошують представників Держпраці, Міністерства освіти і науки України,Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політикиУкраїни, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я України,Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики тапродовольства України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,спонсорів конкурсу, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади,всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнськихпрофспілок і профоб’єднань, Фонду соціального страхування України, Академіїмистецтв, дитячих і молодіжних громадських організацій, засобів масовоїінформації тощо.

7.4. Журі визначає роботи, що посілиІ, ІІ та ІІІ місця у трьох вікових групах. Переможців фіналу Конкурсу непізніше ніж 28 квітня 2017 року урочисто нагороджують відповідними дипломами,нагородами та цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масовоїінформації та на офіційних сайтах. ДП «Редакція журналу «Охорона праці» видаєальбом для розповсюдження серед навчальних закладів, державних установ ісоціальних партнерів.

7.5. На офіційних сайтах розміщуютьвідеоролик, який демонструє кращі малюнки лауреатів і переможців фіналуКонкурсу з відповідними коментарями про автора, сферу діяльності його батьків.Також, за можливості, проводять виставкову експозицію робіт учасників, формуютьта організовують їх показ на телебаченні, моніторах громадського транспортутощо.

7.6. Організацію фінансуванняконкурсу здійснює ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за рахунок коштівзалучених до проведення Конкурсу спонсорів, благодійників і чистого прибуткупідприємства.