«Охорона праці очима дітей»

11/01/2016 г.

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ 

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

25.01.2017                                                        м. Одеса                                                              107

                                                              

 

 

Про організацію та проведення

конкурсу дитячого малюнку

«Охорона праці очима дітей»

 

На виконання окремого доручення Голови Держпраці України та з метою популяризації питань охорони праці, а також привернення уваги суспільства, у тому числі свідомо активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання культури безпечної праці на виробництвах України у підростаючого покоління, як майбутніх роботодавців та працівників, а також популяризації превентивних методів запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, в рамках Всесвітнього дня охорони праці та Дня охорони праці в Україні в 2017 році,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити склад Організаційного комітету  з організації та проведення на регіональному рівні щорічного Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (далі –Конкурс). (додаток 1)

2. Затвердити План заходів (додаток 2) з організації та проведення  конкурсу.

3. Організаційному комітету опрацювати План заходів у встановлені терміни.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник Головного управління                                                                                      А.М.Дзюба

 

 

 

 

                                        

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказом Головного управління

Держпраці в Одеській області

107 від «25»_січня_2017

 

 

ПЛАН

заходів з організації та проведення конкурсу дитячого малюнку

«Охорона праці очима дітей»

 

 

 

Зміст заходів

 

Виконавці

Терміни виконання

1.              

Розміщення на офіційному сайті Головного управління оголошення про початок проведення на регіональному рівні Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», положення про конкурс.

Оргкомітет

20.01.2017

2.              

Організація та проведення Відбіркових турів конкурсу  дитячого малюнку на регіональному рівні із залученням до участі місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та соціальних партнерів, керівників піднаглядових установ та організацій.

Оргкомітет

10.03.2017

3.              

Підведення підсумків Відбіркових турів конкурсу дитячого малюнку. Направлення до ДП «Редакція журналу «Охорона праці» переможців, які посіли перше місце у всіх вікових категоріях, для участі у Фінальній частині конкурсу дитячого малюнку.

Оргкомітет

17.03.2017

4.              

Забезпечити участь в організації та проведенні відкритих уроків на тему «Безпека праці батьків – моє щасливе майбутнє» серед учнів, студентів шкільних , професійно-технічних та вищих закладів освіти.

Оргкомітет

Впродовж дії конкурсу

5.              

Взяти участь в організації та проведенні екскурсі –оглядів безпечних технологій виробництв для учнів старших класів шкіл та студентів професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою висвітлення необхідності дотримання правил охорони праці на виробництві.

Оргкомітет

Впродовж дії конкурсу

6.              

Висвітлення інформації про хід конкурсу дитячого малюнку та її результатів.

Прес-служба

Впродовж дії конкурсу

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом Головного управління

Держпраці в Одеській області

___ від «__»__________2017

 

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки та проведення  заходів з організації та проведення конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

на регіональному рівні

 

  

Голова оргкомітету

Дзюба А.М. – начальник Головного управління

Члени комітету:

Бабій В.Т. – заступник начальника управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

 

Сліпенко О.В. – начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи та надання адміністративних послуг.

 

Цвігун К.М. – прес-секретар ДП «ЧЕТЦ» Держпраці України

 

Самородіна Н.П. – провідний спеціаліст з питань охорони праці Федерації профспілок Одеської області.

 

Шевела М С. – методист відділу науково методичного забезпечення та дошкільної освіти інформаційно - методичного центру Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

 

Шишканова Т.Л. – менеджер по зв’язкам з громадськістю ПАТ «ІСРЗ».

 

Савинський О.В. – начальник служби охорони праці ПП «Мікромегас»

 

Головня І.О. – заступник начальника з охорони праці ОДО «Інтерхім».

 

Ободовський Б.М. – начальник відділу технічного нагляду ВАТ «Одеський припортовий завод».

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «Редакція журналу «Охорона праці»

« 29 » вересня 2016 р. № 78/1

Положення

про VІ Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка

«Охорона праці очима дітей»

з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році

 

VІ Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (далі – Конкурс) проводиться з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році. Це свято відзначається щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці, згідно Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006. Ціллю заходу є привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці.

І. Мета проведення Конкурсу

1.1. Метою проведення Конкурсу є:

формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя;акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих небезпеках і ризиках;

профілактика виробничого травматизму за допомогою наголошення на важливості формування високої культури безпеки праці та оцінювання ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;

привернення уваги суспільства до наявних проблем у сфері охорони праці;

популяризація сучасних підходів до управління охороною праці, формування превентивної культури охорони праці;

активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку дитячої творчості;

виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

ІІ. Організація Конкурсу

2.1. Конкурс організовує і проводить ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці, територіальних органів Держпраці та інших підприємств, що належать до сфери управління Держпраці (за згодою).
2.2. Конкурс складається з двох етапів:

І етап Конкурсу: жовтень 2016 року – лютий 2017 року:

відбіркові регіональні тури;

ІІ етап Конкурсу: березень – квітень 2017 року:

фінал та оголошення переможців.

ІІІ. Умови участі в Конкурсі

3.1. Учасниками Конкурсу є учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, трьох вікових груп:

перша група – автори робіт віком від 6 до 10 років;

друга група – автори робіт віком від 11 до 14 років;

третя група – автори робіт віком від 15 до 18 років.

3.2. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок.

3.3. Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.

3.4. Приймають лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

3.5. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують та не повертають авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права в подальшому.

3.6. Роботи можуть бути використані ДП «Редакція журналу «Охорона праці» для виготовлення друкованих матеріалів і тиражування, Держпраці та її територіальними органами під час організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, для реалізації на благодійних аукціонах, транслювання на телебаченні та передачі до дитячих будинків, реабілітаційних центрів, соціальних закладів тощо.

IV. Вимоги до малюнків

4.1. Малюнки повинні відповідати таким вимогам:

4.1.1. На Конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.

4.1.2. Розмір роботи не має бути більшим за формат А-2.

4.1.3. Роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо.

4.1.4. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до роботи) необхідно зазначити розбірливо українською мовою:

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адрес (при наявності);

сферу діяльності батьків;

назву навчального закладу;

прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.

V. Критерії оцінювання конкурсних робіт

5.1. Конкурсні роботи оцінюють за такими критеріями:

відповідність роботи тематиці конкурсу;

актуальність теми;

практичне значення;

втілення творчої ідеї та задуму автора;

оригінальність та оформлення;

ступінь самостійності автора під час виконання роботи.

VІ. Відбіркові регіональні тури Конкурсу (І етап)

6.1. Відбіркові тури Конкурсу проводять в областях та в місті Києві впродовж жовтня 2016 року – лютого 2017 року.

6.2. До організації проведення відбіркових регіональних турів Конкурсу залучають керівників територіальних органів Держпраці за сприяння керівників підприємств, що належать до сфери управління Держпраці (за згодою).

6.3. Конкурс проводиться за участю місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, регіональних представництв всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, робочих органів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, дитячих і молодіжних громадських організацій, благодійних фондів, мереж та об’єднань, які працюють із загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, дітьми, молоддю та вчителями, а також усіма, хто опікується питаннями виховання молоді в Україні й небайдужий до вирішення проблем у сфері охорони праці.

6.4. Конкурсні роботи для підбиття підсумків Конкурсу на регіональних рівнях надсилають учасники до територіальних органів Держпраці не пізніше 15 лютого 2017 року.

6.5. Для оцінки й відбору кращих робіт і визначення переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу організовують засідання журі.

Склад журі утворюють керівники територіальних органів Держпраці.

До складу журі включають працівників територіальних органів Держпраці, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держпраці, представників спілок, закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, представників громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку дітей і молоді (за згодою).

6.6. Результати засідань журі оформляють відповідними протоколами, які підписують усі члени журі.

6.7. Журі не пізніше ніж 1 березня 2017 року визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця. Переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу нагороджують відповідними дипломами, нагородами, цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масової інформації та на офіційних сайтах ДП «Редакція журналу «Охорона праці», Держпраці, її територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління Держпраці (далі – офіційні сайти). Нагородження проводить керівництво територіальних органів Держпраці (за згодою) із залученням спонсорів та співорганізаторів проведення Конкурсу.

6.8. Автори робіт, які посіли І місця на відбіркових регіональних турах Конкурсу, стають лауреатами Конкурсу.

За можливості проводять виставкову експозицію найкращих робіт учасників, організовують їх показ на регіональному телебаченні, у громадському транспорті, на офіційних сайтах тощо.

6.9. До 15 березня 2017 року твори переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу, які посіли І місце у трьох вікових групах, разом із відповідними копіями протоколів журі направляють територіальні органи Держпраці для участі у фіналі Конкурсу до офісу ДП «Редакція журналу «Охорона праці» на адресу: 02100, м. Київ, вул. Попудренка, 10/1. Контактний телефон: 296-82-56, 559-19-51; е-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .

6.10. Від кожного територіального органу Держпраці має надійти не більше ніж три художні роботи.

6.11. Роботи, які надійдуть на адресу ДП «Редакція журналу «Охорона праці» самостійно, розглядати не будуть.

VІІ. Фінал Конкурсу (ІІ етап)

7.1. Проведення фіналу Конкурсу організовує ДП «Редакція журналу «Охорона праці» у період з 15 березня по 28 квітня 2017 року.

7.2. Для визначення переможців фіналу Конкурсу не пізніше ніж 31 березня 2017 року проводять засідання журі, склад якого затверджує головний редактор ДП «Редакція журналу «Охорона праці».

7.3. До складу журі (за згодою) запрошують представників Держпраці, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, спонсорів конкурсу, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, Фонду соціального страхування України, Академії мистецтв, дитячих і молодіжних громадських організацій, засобів масової інформації тощо.

7.4. Журі визначає роботи, що посіли І, ІІ та ІІІ місця у трьох вікових групах. Переможців фіналу Конкурсу не пізніше ніж 28 квітня 2017 року урочисто нагороджують відповідними дипломами, нагородами та цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масової інформації та на офіційних сайтах. ДП «Редакція журналу «Охорона праці» видає альбом для розповсюдження серед навчальних закладів, державних установ і соціальних партнерів.

7.5. На офіційних сайтах розміщують відеоролик, який демонструє кращі малюнки лауреатів і переможців фіналу Конкурсу з відповідними коментарями про автора, сферу діяльності його батьків. Також, за можливості, проводять виставкову експозицію робіт учасників, формують та організовують їх показ на телебаченні, моніторах громадського транспорту тощо.

7.6. Організацію фінансування конкурсу здійснює ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за рахунок коштів залучених до проведення Конкурсу спонсорів, благодійників і чистого прибутку підприємства.