Нормативно-правова база

23/11/2016 г.

Нормативно-правова база

 

Нормативно-правові акти, якими визначені повноваження інспекторів праці

 

Перелік основних нормативно-правових актів

 

 

 

Покажчик

нормативно-правових актів з охорони праці

станом на 10 липня 2017 року

 


 

   

Перегляд положення

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду,державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання виробничого об'єкта
Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів
 
  
 
 
 Для визначення категорії працівників, які
підлягають періодичному медичному огляду згідно наказу МОЗ України від
21.05.2007р. №246 підприємства, надають такі документи:
 
 

  1. Лист на ім’я начальника Головного управління Держпраці в Одеській області з проханням визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та скласти Акт .

2.Для складання Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, необхідно надати:

- штатний розклад з зазначенням назви структурного підрозділу, посади та кількості штатних посад;

- лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.  (п.3.1 наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»);

Всі документи повинні бути підписані та завірені.

 3.Списки, які складають на підставі Акта визначення  категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, погоджуються в Головному управлінні Держпраці в Одеській області.

 4.Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підписує  лікар з гігієни праці Головного управління Держпраці.