Колегія Ренійської райдержадміністрації: Про зміни до чинного законодавства з питань легалізації заробітної плати

30/06/2017 г.

     Пілотна інспекційна кампанія проводиться з метою тестування заходів,
визначених Міжнародною організацією праці, з проведення:
- інформаційно - роз’яснювальної роботи про незадекларовану працю,
пов’язані з нею ризики і наслідки для працівників і роботодавців;
- збору і аналізу інформації про причини не задекларованої праці (для працівників і для роботодавців);
- виявлення переваг і недоліків у законодавстві, що не дають можливість виявляти і підтверджувати факти використання не задекларованої праці, вживати відповідних заходів;
- удосконалення інструментів інспекторів праці для виявлення фактів не задекларованої праці.


На першому етапі Головним управлінням Держпраці в Одеській області розпочато по області проведення інформаційного блоку Пілотної інспекційної кампанії, що передбачає роз’яснювальну роботу по інформуванню роботодавців, працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії і виділення певного часу на те, щоб роботодавці, працівники мали змогу добровільно задекларувати трудові відносини.

У рамках другого етапу - інспекційного блоку державні інспектори Головного управління Держпраці в Одеській області проводитимуть інспекційні відвідування.
Особливу увагу в області буде приділено суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства та сфери тимчасового розміщення і харчування.

Ці галузі в Одеській області обрані для проведення кампанії, оскільки, за статистичними спостереженнями, проведеними експертами Міжнародної організації праці, саме в них виявлено значний відсоток нелегальної зайнятості по області.

Інспекційні відвідування здійснюватимуться відповідно до нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. В рамках інспекційної кампанії не будуть висовуватися вимоги щодо кількості виявлених порушень і кількості застосованих санкцій. Ціль Пілотної інспекційної кампанії – напрацювати практичні механізми зниження рівня незадекларованої праці. Після завершення періоду пілотування будуть підготовлені рекомендації до центрального апарату Державної служби України з питань праці для використання можливості внесення пропозицій по удосконаленню законодавства у сфері праці.

 Незадекларована праця - це "оплачувані види діяльності, які є законними за їхнім характером, але незадекларовані в органах державної влади, враховуючи при цьому різноманіття регуляторних систем держав-членів".

В Україні основними формами прояву незадекларованої праці є такі:

1. Зайнятість у неформальному секторі (економічна діяльність незареєстрованих підприємств, окремих осіб без реєстрації/декларування у державних органах);

2. Неформальна зайнятість у формальному секторі - використання найманої праці без оформлення трудових відносин на підприємствах формального сектору економіки

 3. Приховування частини відпрацьованого часу та заробітної плати від державних органів влади (офіційна виплата мінімальної заробітної плати і доплати «у конвертах»); 4. Маскування фактичних трудових відносин під виглядом інших організаційно-правових форм (оформлення цивільно-правових договорів, незалежним підрядником, фіктивна самозайнятість).

 Інспектори праці мають можливості виявляти і в більшості випадків вживати заходів у випадку виявлення цих форм незадекларованої праці.

 Відповідно до Закону, внесені зміни до статті 265 Кодексу Законів про працю України, та відповідно підвищено штрафи у таких випадках:

 Створення перешкод або недопущення до перевірки на дотримання норм трудового законодавства юридичними або і фізичними особами, які використовують найману працю - 3 мінімальних заробітних плати (9 600 грн.)

Недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - 100 мінімальних заробітних плат (320 000 грн.)

 Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - 96 000 грн. за кожного працівника.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі  - 9 600 грн.

 Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - 32 000 грн. за кожного працівника.

 Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - 32000 грн. за кожного працівника.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України - 3 200 грн.

Мета пілотної інспекційної кампанії з часом створити передумови для поширення діяльності Держпраці (в частині інспекції праці) на неформальну економіку, і при цьому щоб відповідна робота здійснювалася на основі партнерства із іншими компетентними органами державної влади та соціальним партнерами.

   Сектор взаємодії зі ЗМІ

338_n_copy.jpg