Нормативно-правові акти, якими визначені повноваження інспекторів праці

12/07/2017 г.

Нормативно-правові акти, якими визначені повноваження інспекторів праці

 

1.                Конвенція Міжнародної організації праці № 81 від 1947 року «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі», яка ратифікована Законом № 1985-IV від 08.09.2004.

2.                Конвенція Міжнародної організації праці № 129 1969 року «Про інспекцію праці в сільському господарстві», яку ратифіковано Законом України № 1986-IV від 08.09.2004.

3.                Кодекс Законів про працю України (ст. 259 Кодексу).

4.                Закон України «Про оплату праці» (ст. 35 Закону).

5.                Закон України «Про відпустки » (ст. 27 Закону).

6.                Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р.      № 96  «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці », із змінами.

7.                Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ».

8.                Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390 «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів».

9.                Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017  № 866 «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці».