Колегія ТУ

05/08/2011 г.
Оглавление
Колегія ТУ
Страница 2
 

 

 

 

Протокольне рішення

колегії Головного управління Держпраці

в Одеській області

 

м. Одеса                                                               № 1                             «14» лютого 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповіді керівників структурних підрозділів Головного управління про підсумки роботи за 12 місяців 2016 року та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сферах промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, колегія відзначила, що забезпечення ефективного державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці, промислової безпеки, законодавства про працю в Одеському регіоні в основному виконані.

З метою подальшого вдосконалення державного нагляду за створенням належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, комплексного управління промисловою безпекою, охороною праці додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб,

 

КОЛЕГІЯ  ВИРІШИЛА:  

 

Взяти до відома, що за 12 місяців 2016 року завдання, визначені Держпрацею України, Головним управлінням в основному виконані.

З урахуванням підсумкового рішення колегії Держпраці України, затвердженого наказом від 26.12.2016 № 162 постановити:

1. Заступникам начальника Головного управління, відповідно до функціональних обов’язків забезпечити контроль за:

1.1. Проведенням превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення.

Строк: впродовж 2017 року.

1.2. Дотриманням вимог законодавства про дозвільну систему, зокрема, щодо недопущення відмов у видачі документа дозвільного характеру на підставі припущень, повторних відмов, з причин не зазначених у наданих раніше зауваженнях, та інших причин, не встановлених законодавством.

Строк: впродовж 2017 року.

1.3. Своєчасним виконанням наказів та доручень керівництва Держпраці, здійснення всебічного та у встановлені терміни розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих і вичерпних відповідей заявникам та необхідної інформації до Держпраці.

Строк: впродовж 2017 року.

1.4. Системним функціонуванням колегіального консультативно-дорадчого органу при Головному управлінні.

Строк: впродовж 2017 року.

1.5. Налагодженням співпраці та обміну інформацією між Головним управлінням та Обласною організацією роботодавців, підписанням оновленої редакції Угоди.

Строк: І квартал 2017 року.

2. Начальнику управління з питань праці, заступнику начальника управління з питань праці:

2.1. Забезпечити контроль за координацією спільних дій між Головним управлінням та Головним управлінням ДФС в Одеській області щодо забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Удосконалити механізм спільних заходів з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників.

Строк: впродовж 2017 року

2.2. Вжити заходів в частині організації належної співпраці з Державною службою зайнятості шляхом направлення інформаційних листів, а також  посилити контроль за даним напрямком.

Строк: впродовж 2017 року.

2.3. Забезпечити укомплектування штату управління з питань праці фахівцями з гігієни праці.

Строк: І квартал 2017 року.

2.4. Заступнику начальника управління з питань праці:

2.4.1 Забезпечити належну взаємодію з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, центрами зайнятості з питань держаного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Строк: впродовж 2017 року

2.5. Начальникам відділів з питань додержання законодавства, начальнику відділу експертизи умов праці:

2.5.1. Забезпечити проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану додержання законодавства про працю в частині надання пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах та необхідності активізації превентивних заходів за даним напрямком.

Строк: впродовж 2017 року.

2.6. Начальникам відділів з питань додержання законодавства забезпечити:

2.6.1 обов’язкову участь державних інспекторів з питань праці у роботі робочих груп з легалізації трудових відносин при місцевих державних адміністраціях.

Строк: впродовж 2017 року.

2.6.2 здійснення контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх у ході кожної перевірки, проведеної державними інспекторами з питань праці.

Строк: впродовж 2017 року.

2.6.3 оформлення посадовими особами управління з питань праці перевірок та накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, відповідно до діючого законодавства.

Строк: постійно.

3. Заступнику начальника управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки та керівникам структурних підрозділів управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки:

3.1. Забезпечити дієвий контроль за використанням державними інспекторами наданих повноважень для вжиття відповідних заходів реагування при здійсненні наглядової діяльності, пошуку ефективних шляхів активізації профілактичної роботи та запобігання виробничого травматизму.

Строк: впродовж 2017 року.

3.2. Забезпечити належну перевірку дотримання умов дії дозволів, виданих підприємствам, під час перевірок суб’єктів господарювання.

Строк: впродовж 2017 року.

3.3. Забезпечити налагодження співпраці між управління нагляду в промисловості та відділом розслідувань та обліку виробничого травматизму в частині проведення аналізу причин настання нещасних випадків зі смертельними наслідками, контролю за виконанням заходів, розроблених за висновками спеціальних розслідувань та застосування відповідних заходів реагування.

Строк: впродовж 2017 року

3.4. Начальнику Відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки, начальнику Ізмаїльського Відділу нагляду в промисловості:

3.4.1. В ході перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на об’єктах зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, звертати особливу увагу на дотримання режимів технологічних процесів, стану вибухозахищенності обладнання.

Строк: впродовж 2017 року

3.5. Начальнику Відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки:

3.5.1. Забезпечити реєстрацію декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог «Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 та з урахуванням рекомендацій Держпраці.

Строк: постійно.

3.6. Начальнику Відділу нагляду в будівництві та котлонагляді:

3.6.1. Вжити вичерпних заходів щодо унеможливлення експлуатації ліфтів та вантажопідіймальних кранів, які відпрацювали граничний строк експлуатації та яким не проведено експертне обстеження.

Строк: впродовж 2017 року

3.6.2. Забезпечити при проведенні наглядової діяльності врахування Постанови КМУ від 28.12.2016 №1025 «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»

Строк: ІІ півріччя 2017 року

3.7. Начальнику Відділу нагляду на транспорті та зв’язку, начальнику Відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері:

3.7.1. Для запобігання та зменшення кількості нещасних випадків під час ДТП на підприємствах, установах, організаціях в тому числі соціально-культурної сфери, забезпечити спільно з представниками обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, Управлінням Укртрансбезпеки та ГУНП в Одеській області проведення превентивних заходів (семінари, наради, круглі столи тощо) на підприємствах соціально-культурної сфери та на підприємствах, що надають послуги по перевезенню пасажирів та вантажів.

3.8. Начальнику Відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері, начальнику Котовського Відділу нагляду в промисловості:

3.8.1. У зв’язку із зростанням смертельного травматизму посилити нагляд за станом охорони праці у лісовому господарстві.

Строк: впродовж 2017 року.

3.9. Начальнику Відділу нагляду в енергетиці, машинобудуванні та житлово-комунальному господарстві, начальнику Ізмаїльського Відділу нагляду в промисловості, начальнику Котовського Відділу нагляду в промисловості:

3.9.1. У зв’язку із зростанням виробничого травматизму під час проведення аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства провести тематичні наради, семінари з відповідними суб’єктами господарювання щодо безпечного виконання земляних робіт.

Строк: впродовж 2017 року

4. Завідувачу сектору гірничого нагляду забезпечити:

4.1. Дієвий контроль за виконанням умов погодження Програми розвитку гірничих робіт на 2017 рік на підприємствах відповідної галузі.

Строк: І квартал 2017 року.

5. Начальнику відділу розслідувань та обліку виробничого травматизму

5.1. Забезпечити об’єктивне проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, згідно вимог Порядку розслідування нещасних випадків, а також своєчасне їх завершення та вирішення питань щодо ініціювання проведення повторних розслідувань відповідно до встановлених законодавством вимог.

Строк: впродовж 2017 року

6. Начальнику Відділу організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи та надання адміністративних послуг забезпечити:

6.1. Проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Строк: лютий - квітень 2017 року.

6.2. Перенесення до реєстру дозволів, створеного відповідно до п. 20 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 інформації про діючи дозволи.

Строк: до 20 грудня 2017 року.

7. Завідувачу сектором персоналу посилити контроль в частині дотримання вимог:

- Закону України «Про державну службу»;

- Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246;

- Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, які передбачають проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

- Закону  України «Про запобігання корупції» в частини проведення спеціальної перевірки при призначенні на посаду державної служби категорії «Б», «В»;

- Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

- Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 22.03.2016 №64.

- Затвердження та оформлення посадових інструкцій.

Строк: впродовж 2017 року.

8. Завідувачу сектору ринкового нагляду:

8.1.Продовжити проведення роз'яснювальної роботи відносно застосування підприємствами-виробниками технічних регламентів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки посудин, що працюють під тиском, ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників.

Строк: впродовж 2017 року.

8.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи в частині застосування «Технічного регламенту простих посудин високого тиску», затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2016 №1025 (набирає чинності з 01.07.2017).

Строк: впродовж 2017 року

9. Завідувачу сектором персоналу, завідувачу сектором документального забезпечення та контролю провести перегляд внутрішніх документів (наказів, положень тощо) та у разі необхідності, внести до них зміни з метою виявлення та усунення невідповідностей.

Строк: І квартал 2017 року.

 

10. Затвердити План роботи колегії Головного управління Держпраці в Одеській області на І півріччя 2017 року.

 

11. Контроль за виконанням даного протокольного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Голова колегії                                                                     А.М.Дзюба

 

 

 

 

Секретар колегії                                                                 О.В.Піньковська